[ เปิดอ่าน 101 ครั้ง ]
ขอประชาสัมพัธ์ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนาายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย


ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ.เชียงราย วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ.เชียงราย ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563