[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]

นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับชุมชน พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ หมู่ที่ 10


นายสมชาย ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ

ร่วมกับชุมชน พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ หมู่ที่ 10