[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ออกสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและขอรับความช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

ออกสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมและขอรับความช่วยเหลือ

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ