[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ร่วมกันตัดไม้ และ กิ่งไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง

ร่วมกันตัดไม้ และ กิ่งไม้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา