[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมมอบเตียงพร้อมที่นอน จำนวน 11 ชุด ให้โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แก่ผู้ที่กักตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019


ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายอดุลย์ ยอดทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และพนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
ร่วมมอบเตียงพร้อมที่นอน จำนวน 11 ชุด ให้โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แก่ผู้ที่กักตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019