[ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]

นายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ , พนักงาน , และคณะบุคลากรครู , นักเรียน เข้าร่วมโครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรี,คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ , พนักงาน , และคณะบุคลากรครู , นักเรียน เข้าร่วมโครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดกลางเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เพื่อนำไปแห่เทียนพรรษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบุญเรือง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย