[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2


วันที่ 29 มิถุนายน 2565
นายสมชาติ ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย