[ เปิดอ่าน 22 ครั้ง ]

รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นิเทศ ติดตาม เรื่องทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) รวมถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา


วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นายสมชาติ ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ , ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรครู เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นิเทศ ติดตาม เรื่องทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) รวมถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ)