[ เปิดอ่าน 21 ครั้ง ]

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นตัวแทนนายอำเภอแม่ลาวและหัวหน้าส่วนราชการฯมอบเงินค่าก่อสร้างฐาน ป้ายอำเภอ แม่ลาวให้ ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อไปดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป


วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ เป็นตัวแทนนายอำเภอแม่ลาวและหัวหน้าส่วนราชการฯมอบเงินค่าก่อสร้างฐาน ป้ายอำเภอ
แม่ลาวให้ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล ตำบลป่าก่อดำ เพื่อไปดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป