[ เปิดอ่าน 499 ครั้ง ]
โครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560


ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ขวัญชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าก่อดำพร้อมด้วยคณะทำงานฯ ดำเนินโครงการแจกเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560