[ เปิดอ่าน 429 ครั้ง ]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2


การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าก่อดำ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
30 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ