[ เปิดอ่าน 524 ครั้ง ]
คณะกรรมการจิตอาสาศูนย์มิตรภาพบำบัดอำเภอแม่ลาว 15 ศูนย์มิตรภาพบำบัดมาร่วมประชุม


6 กันยายน 2560 
คณะกรรมการจิตอาสาศูนย์มิตรภาพบำบัดอำเภอแม่ลาว 15 ศูนย์มิตรภาพบำบัดมาร่วมประชุมกัน เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ. ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่ลาว

โดยมีท่านนายกเทศบาลตำบลป่าก่อดำ 
ว่าที่ รต. ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย ได้แจ้งรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาราชปนะชาสมาสัย จิตอาสาพระราชาในหลวงรัชกาล9

ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศ.นพ.ธีระ รามสูตรและคณะอีก 5 แห่งจากทั่วประเทศ และมาเชิญชวนชาวแม่ลาวร่วมเป็นจิตอาสาราชประชาสมาสัยในวันที่ 11 กันยายน นี้ที่หอประชุมเฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว

"พวกเราคือจิตอาสาพระราชา ที่ทำงานด้วยใจเหมือนที่พระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาตลอดการครองราชของพระองค์ท่านเพื่อสืบสานพระราชปณิธานการปิดทองหลังพระ เป็นพลังแผ่นดินเพื่อแผ่นดินเกิด"