[ เปิดอ่าน 924 ครั้ง ]
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


โครงการพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "การทำผ้ามัดย้อม" ในวันพุธ ที่ 12 เดือน กันยายน 2561 ณ มูลนิธิวัฒนเสรี อำเภอโป่งแพร่ จังหวัดเชียงราย