[ เปิดอ่าน 328 ครั้ง ]
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด