[ เปิดอ่าน 117 ครั้ง ]
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด