[ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ]
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสด