[ เปิดอ่าน 486 ครั้ง ]
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ


เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ในวันที่ 11 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาธิปไตย