[ เปิดอ่าน 145 ครั้ง ]
ศูนย์บริกาารคนพิการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

ศูนย์บริกาารคนพิการ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนเฉพาะความพิการ และกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)