ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (สอบสัมภาษณ์)