ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านปากกอง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย