ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใหม่(หลังวัด) หมู่ 3