ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมถนนซอยกับถนนพหลโยธิน ซอย 6 หมู่10