เชิญนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า

ด้วยเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว จัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าก่อดำ โดยมีค่าบริการ 10 บาทต่อตัว (เพื่อจ่ายให้แก่อาสาปศุสัตว์) ในวันที่ 11 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาธิปไตย