ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย