กฟภ.แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการพาดสายส่งแรงสูง ในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. ตั้งแต่บริเวณหน้าโลตัสสาขาป่าก่อดำ จนถึงหน้าสถานีใบยาป่าก่อดำ