สงกรานต์ปีนี้ จังหวัดเชียงราย แนะวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นการช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ