[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น จุดที่ 3 ตำบลป่าก่อดำ