[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น จุดที่ 4 ตำบลป่าก่อดำ