[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านปงป่าสัก ตำบลป่าก่อดำ