[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]


แม่ลาว รวมนำ้ใจสู้ภัยโควิด เชิญร่วมบริจาค อาหารและสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครัวเรือนที่ถูกกักตัว ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว