[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]


ประชาสัมพันธ์ รถ MOBILE เคลื่อนที่ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 , 9 , 15 , 21 สิงหาคม 2564