[ เปิดอ่าน 24 ครั้ง ]


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย


ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย