ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ) หมู่ที่ 8