ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) หมู่ที่ 8