ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตชอล ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดำ) หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)